Ochrana osobných udajov

Základné informácie

Sme spoločnosť

inComputer.sk s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Blumentálska 7896/19
811 07 Bratislava
Slovenská republika

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 157389/B

a ako správca spracúvame vaše osobné údaje.

 

Aké osobné údaje spracúvame

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete.


Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme inak ako priamo od vás

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj v rámci spoločných marketingových kampaní. Môžeme ich kombinovať na účely marketingových kampaní alebo riadneho plnenia zmluvy.

V prípade, že vaše osobné údaje budú prenesené inému subjektu, budeme vás o tom vopred informovať, vrátane uvedenia, komu osobné údaje prenášame. Ak nám niekto odovzdá vaše osobné údaje, musí vás o tom vopred informovať.

Osobné údaje tretích strán, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytnete osobné údaje tretích strán, je vašou povinnosťou informovať dotknutú osobu a zabezpečiť, aby súhlasila s týmito podmienkami ochrany osobných údajov. Môže sa napríklad stať, že si od nás zakúpite tovar, ale nebudete si ho chcieť vyzdvihnúť alebo reklamovať. Vo svojom používateľskom profile môžete určiť oprávnené osoby, ktoré sú oprávnené napríklad vyzdvihnúť tovar vo vašom mene alebo reklamovať tovar. Tým nám poskytnete aj ich osobné údaje.


Osobné údaje, ktoré spracúvame automaticky

Keď navštívite našu webovú lokalitu, môžeme o vás zhromažďovať určité informácie, napríklad vašu IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú lokalitu, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme alebo jazykových nastaveniach. Môžeme tiež spracúvať informácie o vašom správaní na našej webovej lokalite, napr. ktoré odkazy na našej webovej lokalite navštevujete a ktoré produkty sa vám zobrazujú. V záujme maximálneho zachovania vášho súkromia sú však informácie o vašom správaní na webovej stránke anonymizované, a preto ich nemôžeme priradiť ku konkrétnemu používateľovi, t. j. konkrétnej osobe.

Ak na našu webovú lokalitu pristupujete z mobilného telefónu alebo podobného zariadenia alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracúvať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (údaje o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaniach aplikácie atď.).

Kamerové systémy v našich priestoroch

Automaticky spracúvame aj záznamy z kamier v našich priestoroch.

Naše kamenné prevádzky sú monitorované kamerovými systémami s online prenosom a záznamom. V našich priestoroch máme kamery na prevenciu aj na objasnenie prípadných nezákonných činností. Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, spoločnosť inComputer.sk s.r.o., IČO 54256216.

Verzie pre mobilné telefóny a mobilné aplikácie

Ak na našu webovú lokalitu pristupujete z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, optimalizujeme ju pre tieto zariadenia. V tomto prípade spracúvame vaše osobné údaje podobným spôsobom, ako keď k nim pristupujete z počítača.

Ak aplikácii povolíte používať údaje o polohe, môžeme polohu vášho zariadenia použiť aj na to, aby sme vám poskytli väčší používateľský komfort a relevantnejšie ponuky tovaru a služieb (napríklad zobrazenie najbližšej pobočky). Takto získané údaje môžeme použiť aj na zasielanie obchodných oznámení na mieru. Ak si to neželáte, môžete sa jednoducho odhlásiť z prijímania obchodných oznámení (viac informácií nájdete tu). Podobne sa vám môže zobrazovať personalizovaný obsah priamo na našich webových stránkach. V tomto prípade máte tiež možnosť takéto prispôsobenie vypnúť.

Prečo zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

Nákup tovaru a služieb:

vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým za účelom riadneho spracovania a doručenia vašej objednávky. V prípade akýchkoľvek problémov nám vaše osobné údaje pomôžu zistiť, na koho sa máme obrátiť.
Starostlivosť o zákazníkov: ak nás kontaktujete s otázkou/problémom, musíme spracovať vaše údaje, aby sme mohli odpovedať/vyriešiť ho. V niektorých prípadoch sa osobné údaje môžu poskytnúť aj tretím stranám (napr. prepravcom tovaru).
Používateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom používateľskom profile, máte k dispozícii množstvo užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje telefónne číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy bude vaša objednávka doručená). Poskytnuté informácie môžete kedykoľvek zmeniť, s výnimkou vašej e-mailovej adresy, ktorá sa používa na prístup k vášmu používateľskému kontu.

Marketingové aktivity:

E-mailový marketing: na základe vášho súhlasu vám posielame komerčné e-mailové správy. Odoberanie obchodných oznámení môžete jednoducho zrušiť úpravou nastavení svojho používateľského profilu alebo pomocou kontaktného e-mailu, prípadne zavolaním na našu infolinku dostupnú na čísle 777 116 259 (po výzve robota vyberte ako dôvod hovoru "iná požiadavka"). Ak si vytvoríte viacero používateľských profilov s rovnakými kontaktnými údajmi (napr. máte niekoľko účtov pre rôzne e-mailové adresy, ale telefónne číslo bude na všetkých účtoch rovnaké), nie je možné z technických dôvodov zrušiť odber obchodných oznámení pre všetky používateľské profily na základe automatizovaných procesov. V takom prípade, ak chcete zrušiť odber obchodných oznámení pre všetky používateľské profily, musíte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára.
Telemarketing: uskutočňujeme marketingové hovory s cieľom ponúknuť náš tovar a služby a súvisiacu marketingovú komunikáciu. Právnym základom na spracovanie vášho telefónneho čísla je buď váš súhlas, alebo aspoň náš oprávnený záujem na bežnom priamom marketingu. Proti tomuto spracovaniu môžete vzniesť námietku.

Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť víťaz súťaže odfotografovaný alebo nafilmovaný, najmä s cieľom zvýšiť transparentnosť našich marketingových súťaží. Toto spracúvanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je zvýšenie dôveryhodnosti našich marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a zvýšenie atraktívnosti týchto súťaží.
Proti tomuto spracovaniu môžete vzniesť námietku.

Zlepšovanie našich služieb: na základe histórie vašich objednávok a správania na webovej lokalite vám môžeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napríklad príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach preto zobrazujeme produkty, ktoré sú pre vás priamo relevantné a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. Na optimalizáciu prvkov na webovej stránke môžeme použiť aj nástroje na testovanie rôznych variantov (tzv. A/B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics atď.
Hodnotenie tovaru a služieb zákazníkmi: po zakúpení tovaru alebo služieb od nás môžete byť požiadaní o ich hodnotenie. Hodnotenie môžete poslať aj z vlastnej iniciatívy.

Uplatňovanie práv a právnych nárokov a kontrola zo strany orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že máte voči nám nevybavenú pohľadávku). Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj preto, že ich potrebujeme na účely kontroly zo strany orgánov verejnej moci a z iných podobne závažných dôvodov.

Osobné údaje spracúvame na základe týchto právnych dôvodov

Vykonanie a uzatvorenie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme na to, aby sme s vami mohli uzavrieť kúpnu alebo inú zmluvu týkajúcu sa tovaru alebo služieb, ktoré si od nás chcete kúpiť. Po uzavretí zmluvy spracúvame vaše osobné údaje, aby sme vám mohli riadne dodať zakúpený tovar alebo služby. Na základe tohto právneho základu preto spracúvame predovšetkým fakturačné a dodacie údaje.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, t. j. obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu spracúvame najmä osobné údaje, ktoré takto spracúvame automaticky, a súbory cookie.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme posielať e-mailové a SMS správy. Spracovanie vašich osobných údajov na tomto právnom základe sa uskutočňuje aj pri monitorovaní prostredníctvom kamier na našich jednotlivých pracoviskách.

V záujme ochrany pred nezákonným šírením a prístupom k e-knihe (alebo inému elektronickému obsahu), ktorú ste si zakúpili, sa v e-knihe zobrazuje vaše meno a adresa.

Aby sme mohli preukázať, komu sme tovar zakúpený na Třetinku odovzdali, môžeme pri preberaní tovaru vyhotoviť fotografiu osoby, ktorá tovar preberá.

Ak spracúvame vaše osobné údaje na tomto právnom základe, môžete proti tomuto spracúvaniu namietať.

Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mailový marketing) a telemarketingu spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

Ak nám nedáte súhlas a ste naším zákazníkom, môžeme vám zasielať obchodné oznámenia (alebo vám volať v rámci telemarketingu) bez vášho súhlasu.

V každom prípade však môžete odmietnuť takúto marketingovú komunikáciu od nás jednoducho tak, že

(a) úprava nastavení vášho používateľského profilu alebo

(b) využívať váš e-mail obchod@incomputer.sk

(c) kontaktovať nás prostredníctvom našej linky pomoci na čísle 947 902 907

O súhlas vás požiadame aj v prípade, že potrebujeme overiť vašu schopnosť splácať tovar, ktorý vám odovzdáme bez toho, aby ste vopred zaplatili celú kúpnu cenu za tovar.

Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu obchod@incomputer.sk

 

Prenos osobných údajov tretím stranám

V týchto prípadoch prenášame vaše osobné údaje tretím stranám:

Dodanie:

Dopravca, ktorého ste si vybrali, nikdy nebude môcť doručiť vami objednaný tovar, pokiaľ mu neposkytneme údaje o tom, kam a komu má tovar doručiť. Tieto údaje odovzdáme dopravcovi, keď ich vyplníte v objednávke. Takto poskytnuté informácie zahŕňajú najmä vaše meno a priezvisko, adresu doručenia, telefónne číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať, a ak tovar nebol zaplatený vopred, sumu, ktorá sa má zaplatiť pri prevzatí tovaru, ak existuje. Dopravca je oprávnený spracúvať osobné údaje, ktoré mu odovzdáme, len na účely doručenia tovaru a bezodkladne po tom tieto osobné údaje vymazať.
Dodanie tovaru, ktorý pre nás skladuje zmluvný partner: ak si od nás objednáte tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme váš osobný údaj preniesť tomuto zmluvnému partnerovi, aby sme mohli objednávku dokončiť. Takto odoslané údaje obsahujú najmä vaše meno a priezvisko, adresu dodania, telefónne číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať, a ak tovar nebol zaplatený vopred, sumu, ktorá sa má zaplatiť pri prevzatí tovaru, ak existuje. Zmluvný partner musí následne odovzdať osobné údaje dopravcovi, ktorý vám tovar doručí, inak by vám dopravca nemohol tovar doručiť. Zmluvný partner, ktorý pre nás tovar skladuje, ako aj dopravca sú povinní v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré im odovzdávame, používať tieto osobné údaje len na účely skladovania/dodania tovaru a bezodkladne ich vymazať.

Platobné karty:

naša spoločnosť neuchováva údaje o kreditných kartách, ktorými u nás platíte. Údaje o vašej platobnej karte má k dispozícii len zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.
Ak ste si uložili svoju platobnú kartu, aby ste urýchlili ďalšie nákupy v našom internetovom obchode, máme k dispozícii len základné informácie, ako sú prvé a posledné číslice platobnej karty. Ak chcete tieto údaje odstrániť, jednoducho navštívte nastavenia svojho používateľského profilu a potom jednoducho odstráňte údaje o platobnej karte.


Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

V prvom rade budeme vaše údaje spracovávať počas trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovania osobných údajov, na ktoré bol udelený súhlas, sa vaše osobné údaje spravidla spracúvajú po dobu 7 rokov alebo do odvolania tohto súhlasu.

V prípade, že sa prihlásite na odber obchodných oznámení, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu 7 rokov alebo dovtedy, kým sa neodhlásite z odberu ďalších oznámení.

Svoj nesúhlas môžete ľahko vyjadriť úpravou nastavení svojho používateľského profilu alebo pomocou tohto kontaktného e-mailu obchod@incomputer.cz.

 

Upozorňujeme tiež, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na riadne poskytovanie našich služieb alebo na plnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracúvať bez ohľadu na vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi (napr. v prípade daňových dokladov je táto doba minimálne 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu alebo iným podobným spôsobom spracúvame počas doby používania našich služieb a potom zvyčajne 5 rokov po zrušení.

Potom sa zvyčajne na primeraný čas uchovávajú len základné identifikačné údaje a informácie o dôvode zrušenia používateľského účtu alebo údaje, ktoré sú súčasťou prevádzkových záloh.

Záznamy z kamerového systému zvyčajne uchovávame 90 dní. Ak dôjde k nezákonnému činu v monitorovanej oblasti, môžeme kontaktovať políciu a postúpiť príslušné záznamy príslušnému orgánu (polícia, súd atď.). V tomto prípade sa záznamy po 90 dňoch nevymažú, ale z dôkazných dôvodov ich uchovávame až do konečného ukončenia prípadu.

Bezpečnosť osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom a ich zneužitiu, zaviedli sme vhodné technické a organizačné opatrenia. Snažíme sa používať bezpečnostné opatrenia, ktoré poskytujú dostatočnú bezpečnosť vzhľadom na súčasný stav technológií. Prijaté bezpečnostné opatrenia sa potom pravidelne aktualizujú.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš online obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať len so súhlasom svojho zákonného zástupcu (rodiča alebo opatrovníka).

Aké máte práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, právo na opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov, právo požadovať obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov alebo podať sťažnosť, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenos vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení bezpečnosti vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracúvame (tzv. "výmaz"). právo byť "zabudnutý").

Úprava a dokončenie

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom svojho používateľského konta. Tu môžete vymazať alebo zmeniť základné informácie o svojej osobe a zmeniť nastavenia týkajúce sa prijímania obchodných oznámení (alebo sa odhlásiť z odberu obchodných oznámení) atď.

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára (časť Iné, pododdiel Osobné údaje).

Oprava

Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, sú nesprávne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom tohto kontaktného formulára. V záujme urýchlenia opravy vašich osobných údajov a pre vaše pohodlie vám však odporúčame upraviť vaše osobné údaje vo vašom používateľskom profile.

Zároveň máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcim sa vašich osobných údajov:

Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
Kto okrem nás je príjemcom vašich osobných údajov
Plánované obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uložené.
či máte právo požiadať nás o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo o obmedzenie či namietanie proti spracovaniu vašich osobných údajov
Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás.

Odstránenie

Môžete tiež požiadať o vymazanie vašich údajov (vymazanie však nebude mať vplyv na údaje v dokumentoch, ktoré sme povinní uchovávať podľa zákona (napr. faktúry alebo dobropisy). Ak vaše osobné údaje potrebujeme na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov, vaša žiadosť môže byť zamietnutá (napr. ak máme voči vám neuhradenú pohľadávku alebo ak je pohľadávka v konaní).

Upozorňujeme, že základné údaje o vašej platobnej karte nie sú uložené v našej spoločnosti, ale v našej platobnej bráne. Preto tieto údaje nie je možné z našej strany vymazať a musíte sa obrátiť na platobnú bránu, prostredníctvom ktorej ste platbu uskutočnili (viac informácií nájdete v časti Prenos osobných údajov tretím stranám > Platobné karty > viac informácií).

Okrem vyššie uvedených prípadov máte právo na vymazanie v nasledujúcich prípadoch:

Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali.
odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny základ na ich spracovanie
vzniesli ste námietku proti spracúvaniu osobných údajov a po preskúmaní námietky sa zdá, že v danej situácii váš záujem prevažuje nad naším záujmom spracúvať osobné údaje
Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne
Povinnosť vymazať údaje je stanovená v osobitnom právnom ustanovení
Ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov.
Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom tohto kontaktného formulára.

Podanie námietky

Niektoré vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť týchto zásad s názvom "Osobné údaje spracúvame na základe týchto právnych dôvodov"). Ak existujú osobitné dôvody na vašej strane, môžete proti spracúvaniu týchto osobných údajov namietať. Túto námietku môžete vzniesť prostredníctvom tohto kontaktného formulára.

Obmedzenia spracovania

Ak (a) namietate presnosť svojich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, (c) vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesli námietku podľa predchádzajúceho odseku, máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.

V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracúvať len s vaším súhlasom (okrem uloženia alebo zálohovania príslušných osobných údajov).

Podanie sťažnosti

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak prípadné priestupky budete najprv riešiť s nami.