Školský podcast s CEO Ivana Pevná

Naša spoločnosť inComputer je lídrom na trhu v repasovanej výpočtovej technike.

Máme veľkú radosť, že sme sa spoločnou usilovnosťou dostali medzi najväčšie e-commerce hráča v ČR. V prvom rade za to vďačíme Vám, našim skvelým zákazníkom. Medzi naše firemné hodnoty radíme rovnaké podmienky a príležitosti pre všetkých v našom tíme. Nerozlišujeme pohlavie, vek, národnosti... O tom, o začiatkoch našej firmy ao spolupráci s jednou z našich dlhodobých partnerských škôl sa nám v školskom podcaste rozprávala naša pani riaditeľka.